Gnosjö Hjälper sänder varje år 10 - 12 hjälpsändningar till Lettland. Varje sändning innerhåller ca 100 m3 (omkring 11 ton) varor av alla möjliga slag. Vi har egen långtradare.

Alla hjälptransporter är helt skräddarsydda, vilket betyder att alla varor är önskade av våra mottagare. Detta medför givetvis ganska mycket arbete men ger i gengäld mycket i utbyte genom att vi får kunskap om hur de ser på sin situation och vad det är som de saknar mest.

Det växer fram ett förtroende med en djup vänskap som följd och förståelse för vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

Vår chaufför Lars-Åke Erlandsson har kört hjälptransporter för oss i snart 20 år och har besökt Lettland drygt 130 gånger - han behöver inga kartor för att hitta rätt.
Allan Jannesson  kör också en antal hjälpsändningar.

För att alla önskelistor och önskningar skall hamna rätt har vi två tolkar och medarbetare i Lettland, Dagnija på östra sidan och Baiba på västra sidan i Lettland, vilka är till stor hjälp.

För närvarande har vi ca 90 olika platser som vi sänder hjälp till.

Hjälptransporten den 10 februari 2017 gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel till bla till skolor, barnhem, sociala center, kvinnoförening  i Rugaji och Baltinava. 

Hjälptransporten den 3 mars  gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel till barndaghem, skolor och vårdcentral i Gaigalava, Rezenve, Rikava och Nagli.

Hjälptransporten den 31 mars gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel till barndaghem, sociala center, skolor, sjukhus, läkarmottagning i Balvi, Ziguri, Vilaka, Viduci, Medneva och Rekava.

Hjälptransporten den 28 april gick till Västra Lettland. Varor/hjälpmedel till barndaghem, sociala center, skolor, kulturhus och äldreboenden. Med sändningen fanns också ett stort antal paket från fadderföräldrar till barn på barnhemmen.

Hjälptransporten den 19 maj gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel till barndaghem, skolor, pensionat m.fl i Balvi, Kubuli, Eglaine och Karsava.

Hjälptransporten den 19 juni gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel till barndaghem, skolor, sjukvårdscentral och pensionat i Dricani, Struzani, Rezekne, Sakstagals, Veremu och Kalnezeru.

Hjälptransporten den 18 augusti gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel och skolbänkar m.m till skolor, ungdomscenter, barndaghem, äldreboenden och läkarmottagning i Vilaka och Ziguri.

Hjälptransporten den 22 september gick till Västra Lettland. Varor/hjälpmedel, skolbänkar, möbler m.m gick till skolor, barnhem, äldreboenden, socila hus i Durbe, Krotes, Regi, Marta, Liepaja, Uzava och Selga.

Hjälptransporten den 27 oktober gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel, möbler, kläder, skor, livsmedel, skolmaterial m.m gick till skolor, barnhem, äldreboenden, sociala centra i Vilaka, Rugaji, Kekava , Balvi  och Näckrosen.

Hjälptransporten den 24 november gick till Östra Lettland. Möbler, kläder skor, livsmedel, skolbänkar/stolar, cyklar, gräsklippare, skidor m.m. Transporten gick till Nagli, Gaigalava, Rezekne, Andrini, Rikava, och Vilani skolor och barndaghem m.fl.

Hjälptransporten den 8 december gick till Västra Lettland. Utöver varor/hjälpmedel fanns det många julklappar som fadderföräldrar skickat med transporten. Sändningen gick till Selga, Santa sociala huset, Irlava, BBAC, Liepaja, Straze, Krotes mfl barnhem, skolor,grupplägenheter.
 

Till turerna i Västra området kan fadderföräldrar skicka med paket till sina fadderbarn.

Lämna paketen i god tid före resan.

Hjälptransporter 2018:

februari : 2         öster                 
mars: 2               öster
april:6o27           öster/väster             maj:18               öster
juni : 8                öster
augusti:24          öster
september:21     väster
oktober:12          öster              
november:9        öster
december:7         väster