Besök från Lettland

Barn  med ledare från Lettland,  medarbetare på Gnosjö Hjälper samt ansvarig för fadderbarnsverksamheten Mona Sjöqvist. Besök 2017.

Stora förändringar för Lettlands barnhem!
Lettlands myndigheter beslutade 2018 att barnhemmen i dess nuvarande form ska stängas senast 2022. Där är vi nu i oktober 2022. Vi har under åren Gnosjö Hjälper funnits stöttat sju barnhem, det är ännu så länge tre kvar. Ett är en ungdomslägenhet, ett är en institution för handikappade barn-BBAC. Båda i staden Liepaja. Barnhemmet Selga finns i staden Ventspils. Barnen som är i behov av ett annat hem flyttar idag till fosterhem, ungefär som det ser ut i övriga EU.

Många barn har genom åren haft faddrar genom Gnosjö Hjälper. Den kontakten har varit väldig viktig för barnhemsbarnen som fått se en annan vuxenvärld och förhoppningsvis en ljusare framtid .

Ett stort TACK till alla som under åren bidragit till den utvecklingen för barnen i Lettland. Stöttat med gåvor och funnits till hands som vuxen under viktiga år i en människas liv.