Till Gnosjö Hjälpers faddrar!

Det är redan flera veckor in på det nya året 2018. Gnosjö Hjälper arbetar vidare med våra verksamheter. Fadderbarnsverksamheten är en viktig del nu liksom tidigare. Departementet i Lettland som ansvarar för barnhemmen aviserar förändringar. Man vill att barnen ska bo i mindre enheter, flera lägenheter i anslutning till varandra är önskemålet. Senast 2022 är det tänkt att allt ska vara genomfört. Vi ser också att många barn får flytta till fosterhem eller adopteras till familjer framförallt till USA.
Ändå låt oss fortsätta stötta barnhemsbarnen, de behöver det mer än någonsin. Många mår dåligt av olika trauman, faddrarnas bidrag med paket och ekonomiskt stöd betyder mycket. Det vet vi av erfarenhet.
Till alla Gnosjö Hjälpers faddrar vill jag framföra ett stort tack för det gångna året och välkomna att stötta oss när förändringens vindar blåser på andra sidan Östersjön. Paketen till barnen är alltid mycket välkomna.
Vår stora lastbil kör till västra delen av Lettland tre gånger under detta år.
Bilen planeras gå  27/4 , 21/9, 7/12   2018
 
Med vänlig hälsning
Mona Sjöqvist/ Gnosjö Hjälper
Tel: mob. 070. 6694098
e-mail: mona_sjoqvist@hotmail.com