Gnosjö Hjälper sänder varje år 10 - 12 hjälpsändningar till Lettland. Varje sändning innerhåller ca 100 m3 (omkring 11 ton) varor av alla möjliga slag. Vi har egen långtradare.

Alla hjälptransporter är helt skräddarsydda, vilket betyder att alla varor är önskade av våra mottagare. Detta medför givetvis ganska mycket arbete men ger i gengäld mycket i utbyte genom att vi får kunskap om hur de ser på sin situation och vad det är som de saknar mest.

Det växer fram ett förtroende med en djup vänskap som följd och förståelse för vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.

Vår chaufför Lars-Åke Erlandsson har kört hjälptransporter för oss i över 20 år och har besökt Lettland drygt 140 gånger - han behöver inga kartor för att hitta rätt.
Allan Jannesson  m fl kör också en antal hjälpsändningar.

För att alla önskelistor och önskningar skall hamna rätt har vi två tolkar och medarbetare i Lettland, Dagnija på östra sidan och Baiba på västra sidan i Lettland, vilka är till stor hjälp.

För närvarande har vi ca 100 olika platser som vi sänder hjälp till.

HJÄLPTRANSPORTER 2018:
Hjälptransporten den 9 februari 2018 gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel/möbler/livsmedel till bla till barndaghem, skolor, äldreboenden och sociala center.
Balvi, Kubuli, Malnava och Karsava besöktes.

Hjälptransporten den 2 mars 2018 gick till Östra Lettland. Hjälpsändningen gick till barnhem, skolor, sociala center m fl.

Hjälptransporten den 6 april 2018 gick till Östra Lettland. Varor/hjälpmedel/möbler/skolbänkar/handikapphjälpmedel till barndaghem, skolor, äldreboenden/idrottsförening och sociala centra.
Rekava, Medneva, Vidici, Ziguri och Vilaka orter besöktes.

Hjälptransporten den 27 april 2018 gick till Västra Lettland.
Varor/hjälpmedel/möbler/handikapphjälpmedel till barndaghem, skolor, äldreboenden och sociala centra. Gåvor från fadderföräldrar till fadderbarn.

Hjälptransporten den 18 maj 2018 gick till Balviområdet i Östra Lettland. Varor/hjälpmedel/möbler till skolor och  en sjukvårdscentral .

Hjälptransporten den 8 juni 2018 gick till Östra Lettland.
Varor/hjälpmedel/möbler till barndaghem, skolor och äldreboenden.

Hjälptransporten den 24 augusti 2018 gick till Balviområdet i Östra Lettland. Livsmedel/handikapphjälpmedel/ möbler/ cyklar m.m till skolor, äldreboenden, ungdomscenter och barndaghem.
Vilaka, Tilza, Balvi, och Malnava orter.

Hjälptransporten den 21 sept 2018 gick till Västra Lettland. Varor/hjälpmedel till barnhem, skolor, sociala centra. Gåvor från fadderföräldrar till barn på barnhem.

Hjälptransporten den 12 oktober 2018 gick till Östra Lettland.
Livsmedel, möbler, cyklar, handikapphjälpmedel, livsmedel m.m

Hjälptransporten den 9 november 2018 gick till Östra Lettland. Det som sändes var sjukhussängar  rullatorer, möbler, livsmedel, hygienartiklar m.m.  Mottagare var sjukhus, läkarmottagning, äldreboenden m fl i Balvi, Vilaka och Ziguri.

Hjälptransporten den 7 dec 2018 gick till Västra Lettland. Kläder, möbler, livsmedel, rullstolar, hygienartiklar, cyklar m m. Julklappar från fadderföräldrar. Till barnhem, sociala centra, skolor m fl.


.
 

Till turerna i Västra området kan fadderföräldrar skicka med paket till sina fadderbarn.

Lämna paketen i god tid före resan.

Hjälptransporter 2019:

februari : 1        öster                 
mars:       8       öster
april:        12     öster         
maj:         17      öster
juni :        14      väster
augusti:   23      öster
septemb: 20      öster
oktober:  25       öster              
november:  --    
december: 6       väster