Gnosjö Hjälper sänder varje år 10 - 12 hjälpsändningar till Lettland. Varje sändning innerhåller ca 100 m3 (omkring 11 ton) varor av alla möjliga slag. Vi har egen långtradare.

Alla hjälptransporter är helt skräddarsydda, vilket betyder att alla varor är önskade av våra mottagare. Detta medför givetvis ganska mycket arbete men ger i gengäld mycket i utbyte genom att vi får kunskap om hur de ser på sin situation och vad det är som de saknar mest.

Det växer fram ett förtroende med en djup vänskap som följd och förståelse för vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.
 Chaufför Lars-Åke Erlandsson har kört hjälptransporter för oss i över 20 år och har besökt Lettland drygt 140 gånger - han behöver inga kartor för att hitta rätt.
Allan Jannesson  m fl kör också en antal hjälpsändningar.

För att alla önskelistor och önskningar skall hamna rätt har vi två tolkar och medarbetare i Lettland, Dagnija på östra sidan och Baiba på västra sidan i Lettland, vilka är till stor hjälp.

För närvarande har vi ca 100 olika platser som vi sänder hjälp till.
 

Till turerna i Västra området kan fadderföräldrar skicka med paket till sina fadderbarn.

Lämna paketen i god tid före resan.

Hjälptransporter 2019:

februari : 1        öster                 
mars:       8       öster
april:        12     öster         
maj:         17      öster
juni :        7        väster
augusti:   23      öster
septemb: 20      öster
oktober:  25       öster              
november:  --    
december: 6       väster