Vår verksamhet

Gnosjö Hjälper är en föreningsallians och den drivs helt på ideell basis. Styrkan är de fem olika föreningar i samhället som utgör alliansen. En annan styrka är alla frivilligarbetare som ger sin tid och engagemang för en god sak.

Hjälpverksamheten började i liten skala 1990.  Det har utvidgats under de år vi drivit Gnosjö Hjälper och vi har nu ett brett kontaktnät med ett 100 tal mottagare i Lettland. Främst institutioner som skolor, sjukhus, internat, äldreboende, barnhem mm.

Motorn i vår verksamhet är en av Södra Sveriges största secondhandbutiker.
Vi säljer varor för ca 3,8 miljoner varje år, där merparten av intäkterna går till den humanitära verksamheten. Vi är dock helt beroende av alla välvilliga personer och företag  som skänker saker till oss, en del går till försäljning en del går till behövande i Lettland.

 

Lettlands ungdomar behöver oss.

Lettland är EU:s tredje fattigaste land. En fjärdedel av befolkningen har stora svårigheter att få inkomsterna att räcka. Det samhälleliga skyddsnätet har  stora masker där det är lätt att ramla igenom. Vi märker det i alla kontakter vi har med Gnosjö Hjälpers mottagare.

När barnhemsbarnen fyller 18 år flyttar de i regel ut i en vuxenvärld och det är meningen att de ska klara sig själv. Hjälp till en enkel bostad ordnas via kontakt mellan barnhem och kommunen och från Gnosjö Hjälper får ungdomarna ett startpaket bestående av ett litet bohag. I dagens läge flyttar ungdomarna många gånger ut till osäkerhet, arbetslöshet, fattigdom och utsatthet. De har fortfarande inga föräldrar eller släkt att förlita sig på.

Vi ser många före detta barnhemsbarn komma tillbaka till barnhemmen för ett mål mat. Finns bostaden i närheten kommer man varje dag för lite lagad mat. En del har hunnit skaffa familj, då kommer hela familjen och ber om mat.

 

Vår föreningsallians gör allt vi kan för att bistå dessa unga människor och vill göra mer. Kan Du hjälpa till?

Vi skickar redan nu en del livsmedel, typ, ris, knäckebröd  osv. Framförallt stöttar vi med pengar för inköp i Lettland. Här kan Du vara med och bidra. Allt kommer fram. Vi lämnar de ekonomiska medlen i handen till föreståndaren på barnhemmen och det inhandlas råvaror till matlagningen. Det finns varor att köpa i matbutikerna, Lettland är ändå ett jordbruksland, men till priser som ligger nära vårt eget prisläge.

 

Vi ber dig som tänkt hjälpa en utsatt människa, stort som smått är lika välkommet, att sätta ett bidrag på vårt plusgiro 900605-7.  Du kan också swisha ditt bidrag till nummer 1239006057. Vi ska se till att fler munnar kan mättas.

Har du frågor går det bra att ringa eller skriva e-post - se under flik Kontakta oss.