90-konto

Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper har av Svensk Insamlingskontroll  tilldelats ett så kallat 90-konto.

Endast de ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll som får sjusiffrigt 90-konto hos Plusgirot eller Bankgirot.

Det är givarens intressen som Svensk Insamlingskontroll bevakar. Allmänheten har blivit mer medveten om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga omkostnader.

Gnosjö Hjälper använde 2018, 86% av intäkterna till välgörande ändamål.

Svensk Insamlingskontrolls krav  är 75% av intjänade medel. Gnosjö Hjälper har således god marginal.

www.insamlingskontroll.se

Gnosjö hjälpers plusgironummer är 900605-7. Swisha till nummer 1239006057.