Mål och vårt sätt att arbeta

 

Syftet är att långsiktigt bistå institutioner i Lettland:

- att följa principen hjälp till självhjälp

- att undvika att beroende skapas

- att stötta med lyhördhet

- att vara uppmärksam på att när ett behov mättats och därefter öka stödet någon annanstans

- att vidareutveckla fadderbarnsverksamheten så att varje barnhemsbarn i Lettland som så önskar ska få en fadder i Sverige

- att använda de ekonomiska medel secondhandbutiken genererar till stöd för bland annat skolor, barnhem och äldreboenden

- att minst en gång varje år ha kontakt med de 95-tal institutioner som idag utgör våra mottagare

 

Våra hjälpsändningar föregås alltid av önskelistor från mottagaren. Det är ett arbetssätt som visat sig fungera bra och i möjligaste mån tillgodoser vi önskemålen. Det kan vara artiklar vi har i lager men också ekonomiska medel för inköp på plats. Vi stöttar handeln och lokala entreprenörer i Lettland genom inköp av t.ex elartiklar, vitvaror och värme o sanitära.

Även punktinsatser genom andra organisationer har ökat de senaste åren. Gnosjö Hjälper ämnar fortsätta att bidra med ekonomiska medel till kända aktörer som arbetar för gemensam sak. Styrelsen beslutar och tar ansvar för vilka projekt som ska stödjas. Det är öppet att önska medel inför varje styrelsemöte.

Föreningsalliansen Gnosjö Hjälper avser att fortsätta hjälparbetet till kontakterna i Lettland.

 

 

 

 

Bakgrund

 

Styrelse 

 

90-konto

 

Ekonomi

 

Reseskildring